Menu
Obec Oravská Jasenica
ObecOravská Jasenica

Vzory tlačív

Tlačivá - dane a matrika

Oznámenie o strate známky pre psa

ozn_25c3_25a1menie o strate zn_25c3_25a1mky pre psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,99 kB

Ohlásenie činnosti SHR

ohl_25c3_25a1senie _25c4_258dinnosti shr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,47 kB

Splnomocnenie pre dopravný inšpektorát

Splnomocnenie VZOR (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,03 kB

Čestné vyhlásenie

_25c4_258cestne vyhl_25c3_25a1senie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,85 kB

Tlačivá - 11 BJ (bytovka)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve obce

ziadost11bj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,72 kB

Tlačivá - vodovod a kanalizácia

Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky - OVS

Žiadosť_o_zriadenie_vodovodnej_prípojky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,24 kB

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky - OVS

Žiadosť_o_zriadenie_kanalizačnej_prípojky_splaškové_OV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,97 kB

Tlačivá - Povolenie vjazdu a pripojenie komunikácie

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy a teda aj: vjazd z miestnej komunikácii, (vjazd: priame prepojenie pozemku stavby s exist. komunikáciou) vjazd z účelovej komunikácii, pripojenie miestnej komunikácie (pripojenie: nová komunikácia sa pripája na exist. komunikáciu) pripojenie účelovej komunikácie Podať žiadosť o povolenie vjazdu alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel. Potrebné doklady: žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácii Prílohy k žiadosti: doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku vjazd, dokumentácia vjazdu v dvoch vyhotoveniach, doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce.

Žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácie

Žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie.doc

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB
Zobrazené 21-29 z 29

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Investície a projekty

Užitočné linky