Menu
Obec Oravská Jasenica
ObecOravská Jasenica

Oznámenia protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), vydal starosta obce Oravská Jasenica - Smernicu č. 1/2023- Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (viď príloha).

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa (obce Oravská Jasenica a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oravská Jasenica) podľa zákona je v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona hlavný kontrolór obce.

 

Oznámenie v zmysle zákona je možné podať:

1. Písomne - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“, a to priamo do rúk zodpovednej osoby, do podateľne obecného úradu alebo poštou na adresu: Hlavný kontrolór obce Oravská Jasenica 126, 029 64.  Zamestnanec obecného úradu, poverený prijímaním poštových zásielok nie je oprávnený obálku s takýmto označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného odkladu postúpiť zodpovednej osobe.

2. Ústne - osobne do záznamu zodpovednej osoby na obecnom úrade v Oravská Jasenica, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu.

3.Elektronickou poštou – na e-mailovú adresu zodpovednej osoby lacosnapko@gmail.com    

Tento mail sa bezodkladne posunie na prešetrenie Hlavnému kontrolórovi obce.   

Táto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

Smernica

Smernica_protispoločenskáčinnosť_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,38 kB

Základné informácie

Smernica_protispoločenskáčinnosť_final_Príloha2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,17 kB

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Investície a projekty

Užitočné linky