Menu
Obec Oravská Jasenica
ObecOravská Jasenica

Profil VO

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Oravská Jasenica verejným obstarávateľom.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:            Obec Oravská Jasenica
Sídlo:                                     029 64 Oravská Jasenica 142                  
IČO:                                       00314714

DIČ:                                       2020571729
Bankové spojenie:                  Prima banka, a. s., pobočka Námestovo

Číslo účtu:                              SK19 5600 0000 0040 0366 0002
Štatutárny zástupca:               Ing. Karol Graňák, starosta obce
Telefónne číslo:                      0905 355 624
e-mail:                                    starosta@oravskajasenica.sk
Kontaktná osoba:                   Ing. Karol Graňák
Telefónne číslo:                      0905 355 624, 043/5525121
e-mail:                                    starosta@oravskajasenica.sk

 

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.oravskajasenica.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.

 

 

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Investície a projekty

Užitočné linky