Menu
Obec Oravská Jasenica
ObecOravská Jasenica

Vzory tlačív

Tlačivá - zníženie poplatku za PDO

Žiadosť o zníženie/ odpustenie poplatku za PDO

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o zni_25c5_25beenie odpustenie poplatku pdo.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,05 kB

Tlačivá - výstavba a životné prostredie

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o vydanie upi.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,45 kB

Návrh na kolaudáciu stavby

n_25c3_25a1vrh na kolaudaciu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,49 kB

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

_25c5_25beiados_25c5_25a5_ohl_25c3_25a1senie_stavebn_25c3_25bdch__25c3_25baprav_a_udr_25c5_25beiavac_25c3_25adch_pr_25c3_25a1c.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32,5 kB

Ohlásenie drobnej stavby

žiadosť Ohlásenie drobnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB

Ohlásenie reklamnej stavby

ohl_25c3_25a1senie reklamnej stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,43 kB

Žiadosť o povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o povolenie na _25c4_258diasto_25c4_258dn_25c3_25ba _25c3_25bapln_25c3_25_02841aa322.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB

Žiadosť o povolenie rozkopávky

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o povolenie rozkop_25c3_25a1vky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB

Dodatočné povolenie rozkopávky (v prípade poruchy)

Dodatočné povolenie rozkopavky (v prípade poruchy)(1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,67 kB

Žiadosť o povolenie vývozu stavebnej sute, zeminy

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o povolenie v_25c3_25bdvozu stavebnej sute, zeminy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 24 kB

Žiadosť o stavebné povolenie

_25c5_25beiados_25c5_25a5_o_stavebn_25c3_25a9_povolenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,46 kB

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o stavebn_25c3_25a9 povolenie reklamnej stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,15 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o vydanie s_25c3_25bahlasu na umiestnenie stavby mal_25c3_25a9ho zdroja zne_25c4_258dis_25c5_25a5ovania ovzdu_25c5_25a1ia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB

Tlačivá - sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o pos_25c3_25badenie odk_25c3_25a1zanosti na soci_25c3_25a1lnu slu_25c5_25bebu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o uzatvorenie zmluvy o poskytovan_25c3_25ad soci_25c3_25a1lnej slu_25c5_25beby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu.docx

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,69 kB

Tlačivá - dane a matrika

Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu

p_25c3_25adsomn_25c3_25bd n_25c3_25a1vrh na zru_25c5_25a1enie tp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,77 kB

Žiadosť o zrušenie osvedčenia a vyradenie z evidencie SHR

_25c5_25bdiados_25c5_25a5 o zru_25c5_25a1enie osved_25c4_258denia a vyradenie z evidencie shr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,59 kB

Prihlásenie psa do evidencie

prihl_25c3_25a1senie psa do evidencie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,82 kB

Odhlásenie psa z evidencie

odhl_25c3_25a1senie psa z evidencie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,63 kB
Zobrazené 1-20 z 29

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Investície a projekty

Užitočné linky