Menu
Obec Oravská Jasenica
ObecOravská Jasenica

Platné VZN

2024

02/2024 VZN o stanovení správneho poplatku k žiadosti na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce Oravská Jasenica

02 2024 VZN_správnypoplatok_používaniepyrotechniky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,47 kB

2023

8/2023 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Oravská Jasenica

VZN_poskytovaniedotácií_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,91 kB

7/2023 VZN o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Oravská Jasenicou

VZN_elektronickákomunikácia_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,57 kB

6/2023 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Oravská Jasenica

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,01 kB

5/2023 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Oravská Jasenica

VZN_nakladaniesodpadmi_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,54 kB

4/2023 VZN o miestnych daniach na území obce Oravská Jasenica

VZN_miestnedane_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,84 kB

3/2023 VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Oravská Jasenica

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,64 kB

2/2023 VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Oravská Jasenica

VZN_sociálneslužby_úhrada_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,05 kB

2022

6/2022 - VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou Oravská Jasenica

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,96 kB

2021

Dodatok č. 2 k VZN číslo 6/2019 o financovaní školy a školských zariadení zriadených obcou

vzn_kolstvo_financovanie_dodatok2_final_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,2 kB

1/2021 - VZN o určení spádovej MŠ zriadenej obcou

vzn_obce_or_jasenica_-_o_uren_spdovej_m_zriadenej_obcou_-_bez_podpisu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 666,82 kB

2020

7/2020 - VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce

7_2020 vzn o sp_25c3_25b4sobe n_25c3_25a1hradn_25c3_25a9ho odv_25c3_25a1dzania odpadov_25c3_25bdch v_25c3_25b4d na _25c3_25baz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,57 kB

6/2020 - VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

6_2020 vzn o zne_25c5_25a1kod_25c5_2588ovan_25c3_25ad obsahu _25c5_25be_25c3_25bamp na _25c3_25bazem_25c3_25ad obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 673,51 kB

Dodatok č. 1 k VZN číslo 6/2019 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

dodatok _25c4_258d. 1 k vzn 6_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,38 kB

5/2020 - VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území Obce Oravská Jasenica

5_2020 vzn o sp_25c3_25b4sobe n_25c3_25a1hradn_25c3_25a9ho z_25c3_25a1sobovania vodou, n_25c3_25a1hradn_25c3_25a9ho o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 668,96 kB

1/2020 - VZN obce Oravská Jasenica o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce

1_2020_vzn__25c4_258das predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,71 kB

2019

ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE OR. JASENICA

Zásady hospodárenia s majetkom obce 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,99 kB
Zobrazené 1-20 z 45

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Investície a projekty

Užitočné linky