Menu
Obec Oravská Jasenica
ObecOravská Jasenica

Platné VZN

2022

Dodatok č. 2 k VZN číslo 4/2020 o naklaní s komunálnymi odpadmi na území obce

vzn_nakladaniesodpadmi_dodatok2_final_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,4 kB

Dodatok č. 2 k VZN číslo 6/2019 o financovaní školy a školských zariadení zriadených obcou

vzn_kolstvo_financovanie_dodatok2_final_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,2 kB

VZN obce Oravská Jasenica o miestnych daniach z nehnuteľností na území obce

vzn_daznehnutenost_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,96 kB

VZN obce Oravská Jasenica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

vzn_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 558,07 kB

2021

Dodatok č. 1 k VZN číslo 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

vzn_-_biologicky_rozloiten_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 538,33 kB

VZN o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou

02_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

VZN o určení spádovej MŠ zriadenej obcou

vzn_obce_or_jasenica_-_o_uren_spdovej_m_zriadenej_obcou_-_bez_podpisu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 666,82 kB

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

4_2020_vzn o nakladan_25c3_25ad s komun_25c3_25a1lnymi odpadmi na _25c3_25bazem_25c3_25ad obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,16 MB

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území Obce Oravská Jasenica

5_2020 vzn o sp_25c3_25b4sobe n_25c3_25a1hradn_25c3_25a9ho z_25c3_25a1sobovania vodou, n_25c3_25a1hradn_25c3_25a9ho o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 668,96 kB

Dodatok č. 1 k VZN číslo 6/2019 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

dodatok _25c4_258d. 1 k vzn 6_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,38 kB

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

6_2020 vzn o zne_25c5_25a1kod_25c5_2588ovan_25c3_25ad obsahu _25c5_25be_25c3_25bamp na _25c3_25bazem_25c3_25ad obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 673,51 kB

VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce

7_2020 vzn o sp_25c3_25b4sobe n_25c3_25a1hradn_25c3_25a9ho odv_25c3_25a1dzania odpadov_25c3_25bdch v_25c3_25b4d na _25c3_25baz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,57 kB

2020

VZN obce Oravská Jasenica o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce

1_2020_vzn__25c4_258das predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,71 kB

VZN obce Oravská Jasenica o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

2_2020_vzn_poskytovanie_dot_25c3_25a1ci_25c3_25ad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,21 kB

VZN obce Oravská Jasenica o úhradách za sociálne služby poskytované obcou

vzn__25c3_25bahrada_soci_25c3_25a1lneslu_25c5_25beby_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,71 kB

VZN obce Oravská Jasenica o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci

vzn_poriadok pohrebiska_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,15 kB

VZN obce Oravská Jasenica o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

6vzn__25c5_25a1kolstvo_financovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 539,5 kB

2019

VZN obce Oravská Jasenica o nakladaní s odpadmi na území obce

92018 vzn_nakladanie s odpadmi_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,38 kB

VZN obce Oravská Jasenica o miestnych daniach na území obce

122018 vzn_miestne dane_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,23 kB

VZN obce Oravská Jasenica o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou

142018 vzn__25c5_25a1kolsk_25c3_25bd obvod_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,77 kB

VZN obce Oravská Jasenica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou

152018 vzn_z_25c3_25a1pis do _25c5_25a1koly_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,19 kB

2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Oravská Jasenica

rokovac_25c3_25ad poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,74 MB

VZN obce Oravská Jasenica o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene

52018 vzn_udr_25c5_25beiavanie _25c4_258distoty v obci_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,32 kB

VZN obce Oravská Jasenica o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce

62018 vzn_obmedzenie pyrotechniky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,07 kB

VZN obce Oravská Jasenica o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa

72018 vzn_poplatok_n_25c3_25a1hradn_25c3_25a1 eviden_25c4_258dn_25c3_25a1 zn_25c3_25a1mka_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 322,59 kB

VZN obce Oravská Jasenica o organizácii miestneho referenda v obci Oravská Jasenica

012018 a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,25 kB

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Jasenica

vzn__25c4_258d.2-2017_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,63 kB

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiská obce Oravská Jasenica

vzn__25c4_258d.3-2017_hroby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,73 kB

2017

VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Oravská Jasenica

32016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,03 MB

2016

2015

2014

VZN o záväznej časti územného plánu obce Oravská Jasenica

32014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,99 MB

2013

VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Or. Jasenica

32013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB

2012

VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce

52011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,14 MB

VZN prevádzkový poriadok pohrebiská obce Or. Jasenica

22012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,84 kB

2011

2010

2008

VZN o niektorých podmienkach držania psov

82008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

2006

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Investície a projekty

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Užitočné linky