Menu

Informácie

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR:
 
https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

 

Ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí t. j. k 10.07.2018 mala Obec Oravská Jasenica 1883 obyvateľov z toho 1415 voličov.

 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici na svojom zasadaní zo dňa 09.07.2018 uznesením číslo 228/2018  schválilo:

na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z. z. určuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 10. novembra 2018 jeden volebný obvod , v ktorom sa bude voliť sedem poslancov.

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2018 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.