2020 Jaseničan č. 2 - december

Z obsahu:

- Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok

- Krízový byt

- Vodovod a kanalizácia

- Slovo k Vianociam

- Zvýšenie úrovne triedenia odpadov a ako nakladať s komunálnym odpadom

- Detské ihrisko

- Rok 2020 očami dobrovoľných hasičov

- Zo života seniorov

- Futbal v Oravskej Jasenici v roku 2020

- Svätý Mikuláš v ZŠ s MŠ

- Zelená škola

- Záložky do knihy spája školy

- Uznesenie zo zasadaní obecného zastupiteľstva

Jaseničan 2020 02