2020 Jaseničan č. 1 - september

Z obsahu:

- Povinný zber kuchynského odpadu

- Rekonštrukcia vnútorných priestorov kostola

- Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome

- OZNAM 

- V dedine pribudne nové detské ihrisko

- Inžinierske siete pre Lánov jarok

- Čo nového majú seniori

- Návrh pomenovania ulíc

- Jasenický strmák

- Príhovor riaditeľky školy

- Letný tábor

- Oddychové miesta v škole

- Vynovené učebne

Jaseničan 2020 01