2018 Jaseničan č. 1 - máj

Z obsahu:

- Dobrovoľný hasiči zasahovali pri troch požiaroch

- Stále platí, že kniha je priateľ človeka

- Deti zbierali odpad v jasenickom chotári

- Čo je nové u jasenických dôchodcov

- Spoločenská kronika

- Futbalistom sa rozhbehli súťaže

- Slalom 1. ročník

- Súťaže žiakov ZŠ s MŠ

- Zápis do prvého ročníka

- Uznesenia z obecného zastupiteľstva

Jaseničan 2018 01