2017 Jaseničan č. 3 - december

Z obsahu:

- Emmina práca vyhrala

- Zberný dvor je hotový

- Voľby do VÚC

- Spomienka na padlých

- Jasenica má zlaté hasičky

- Mikuláš navštívil aj Oravskú Jasenicu

- Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

- Objav svoj talent

- Spoločenská kronika

- Uznesenia z obecného zastupiteľstva 

Jaseničan 2017 03