2012 Jaseničan č. 1 - marec

Z obsahu čísla:

- Výsledky volieb do NR SR

- Rekonštrukcia cesty Sihoť

- Ukladanie odpadu

- Plamene a voda

- Elektroniczácia knižnice

- Rozpis jarne časti futbal

- Prechod Jasenickým chotárom

Jaseničan 1-2012