2012 Jaseničan č. 3 - november

Z obsahu čísla:

- Územný plán obce

- Nový cintorínsky poriadok

- Vysokdôstojný duchovný otec

- Deň šípok

- Úspešné hasičky

- Zmena križovatky

- Futbalové tabuľky

jaseničan 3-2012