Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania- ,,Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, Oravská Jasenica - Paseka 2 a 3

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania
,,Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, Oravská Jasenica - Paseka 2 a 3"

vyvesené dňa: 29.07.2021
zvesené dňa: 13.08.2021

Celý dokument ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.