Verejná vyhláška - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, Oravská Jasenica - Pod paseka 2

Verejná vyhláška - Oznámenie o zmene stavebníka verejnou vyhláškou
,,Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, Oravská Jasenica - Pod paseka 2"

vyvesené dňa: 06.05.2021
zvesené dňa: 

Celý dokument ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d