Návrh - Pravidlá kontrolnej činnosti v obci Oravská Jasenica

Návrh - Pravidlá kontrolnej činnosti v obci Oravská Jasenica

vyvesené dňa: 23.04.2021
zvesené dňa: 10.05.2021

ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d