Rozhodnutie o umiestnení stavby - FO Magurka 0126BB Námestovo 0127BB

Rozhodnutie o umiestnení stavby - FO Magurka 0126BB Námestovo 0127BB

PDF súbory zobraziť TU:
- Rozhodnutie o umiestnení stavby - ikona pdf d
- Situácia - ikona pdf d


vyvesené dňa: 07.01.2021
zvesené dňa: 22.01.2021