VZN - O financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZN - ,,O financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou"

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 14.12.2020
zvesené dňa: 29.12.2020