VZN - O nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN - ,,O nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce"

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 14.12.2020
zvesené dňa: 29.12.2020

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.