VZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN - ,,O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady"

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 14.12.2020
zvesené dňa: 29.12.2020