Návrh VZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN - ,,O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady"

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 25.11.2020
zvesené dňa: 10.12.2020