Návrh VZN - O financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou

Návrh VZN - ,,O financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou"

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 25.11.2020
zvesené dňa: 10.12.2020