Rozhodnutie - Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

Rozhodnutie - ,,Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2"

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 25.11.2020
zvesené dňa: 10.12.2020