Návrh VZN - O spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce

Návrh VZN - ,,O spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce"

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 25.11.2020
zvesené dňa: 10.12.2020