Menu

Návrh VZN - O spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce

Návrh VZN - ,,O spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce"

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 25.11.2020
zvesené dňa: 10.12.2020

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.