Verejná vyhláška - Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu etapa 2

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
,,Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu etapa 2"

vyvesené dňa: 29.09.2020
zvesené dňa: 14.10.2020

Celý dokument ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.