Rozhodnutie - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Oravská Jasenica - za kultúrnym domom

Rozhodnutie - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Oravská Jasenica - za kultúrnym domom

vyvesené dňa: 19.08.2020
zvesené dňa: 

Celý dokument ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d