Verejná vyhláška - Splášková kanalizácia, vetva B - Vojenské Námestovo

Verejná vyhláška - Splášková kanalizácia, vetva B - Vojenské Námestovo

vyvesené dňa: 27.07.2020
zvesené dňa: 

Verejná vyhláška: ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d