Verejná vyhláška - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii

Verejná vyhláška - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021-2027

vyvesené dňa: 24.07.2020
zvesené dňa: 07.08.2020

Verejná vyhláška: ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d
Oznámenie o strategickom dokumente:ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d