Verejná vyhláška - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Oravská Jasenica - Lanov jarok

Verejná vyhláška - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Oravská Jasenica - Lanov jarok

vyvesené dňa: 24.07.2020
zvesené dňa: 10.08.2020

Celý dokument ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d