OU Námestovo - Rozhodnutie

Rozhodnutie - povolenie - ,,Oravská Jasenica, Lanov jarok - rozšírenie vodovodu a kanalizácie"

vyvesené dňa: 01.06.2020
zvesené dňa: 

Celý dokument ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d