Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.
- Oravská Jasenica, Lanov jarok - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

vyvesené dňa: 04.05.2020
zvesené dňa: 

Celý dokumentZOBRAZIŤ TU ikona pdf d

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.