Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Návrh VZN obce Oravská Jasenica o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Celý dokumentZOBRAZIŤ TU ikona pdf d

vyvesené dňa: 08.04.2020
zvesené dňa: 23.04.2020