Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Návrh VZN obce Oravská Jasenica o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Celý dokumentZOBRAZIŤ TU ikona pdf d

vyvesené dňa: 08.04.2020
zvesené dňa: 23.04.2020