Opatrenia ÚVZ SR pri ohrozovaní verejného zdravia platné od 19.03.2020

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d
karanténne opatrenie účinné od 19 03 2020 page 0001
karanténne opatrenie účinné od 19 03 2020 page 0002

karanténne opatrenie účinné od 19 03 2020 page 0003
karanténne opatrenie účinné od 19 03 2020 page 0004
karanténne opatrenie účinné od 19 03 2020 page 0005