Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oravská Jasenica

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oravská Jasenica
Celý dokument 
ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d