Návrh - VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci

Návrh - VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci 
Celý dokument ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d