Návrh - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Celý dokument ZOBRAZIŤ TU ikona pdf d