Všeobecné záväzné nariadenie obce Or. Jasenica

Všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská Jasenica č. /2019 o Záväznej časti - Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Oravská Jasenica

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ