Zámer predaja pozemkov - Sihoť

Obec Oravská Jasenica v súlade §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer predať ako prípad hodný osobitného zreteľa:

Peter Laštík a Alžbeta Laštíková  ikona pdf d
Barbora Miklušáková  ikona pdf d
Agneša Beňušová  ikona pdf d
Augustín Feranec a Elena Ferancová  ikona pdf d
Stanislav Štefaniga a Antónia Štefanigová  ikona pdf d
Roman Štefaniga a Agneša Štefanigová  ikona pdf d
Jozef Pavč, Vilma Pavčová a Peter Pavč  ikona pdf d
Lucia Brníková a Jozef Brník  ikona pdf d
Eugen Trabalík a Mária Trabalíková  ikona pdf d
Ľudvík Feranec a Blažena Ferancová  ikona pdf d
Jozef Hutko a Eva Hutková  ikona pdf d
Jozef Polák a Božena Poláková  ikona pdf d
Milan Pavč a Zdena Pavčová  ikona pdf d
Ján Hvolka a Anna Hvolková  ikona pdf d
Stanislav Vaterka, Peter Vaterka, Dominika Vaterková, Mária Žofajová a Miroslava Žofajová  ikona pdf d
Milada Ončáková, Jozef Ončák, Patrik Ončák a Michaela Jančová  ikona pdf d
Eduard Puvák a Zdena Puváková  ikona pdf d
Ivan Kubica  ikona pdf d
Mikuláš Čiernik a Anna Čierniková  ikona pdf d
Jozef Čiernik  ikona pdf d
Dušan Žofaj a Terézia Žofajová  ikona pdf d
Félix Gracík a Mária Gracíková  ikona pdf d
Margita Ferancová  ikona pdf d

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.