Pracovný návrh - Všeobecné záväzné nariadenie

PRACOVNÝ NÁVRH

 O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ