Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

Obec Oravská Jasenica zverejňuje odpis zápisnice okrskovej volebnej o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.05.2019

Počet volebných okrskov 1

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1425
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 280
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 280
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 275

Zobraziť TU ikona pdf d