OÚ Námestovo - Rozhodnutie - Stavebné povolenie - Rozšírenie vodovodu Lanov vŕšok, Oravská Jasenica