Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Oravská Jasenica - návrh

Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Oravská Jasenica - návrh

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ