Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oravská Jasenica - návrh

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oravská Jasenica - návrh

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ