Všeobecné záväzné nariadenia 16/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2018 o podrobnostiach financovania materskej školy a školských zariadení zriadených obcou

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ