Všeobecné záväzné nariadenia 15/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ