Všeobecné záväzné nariadenia 14/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2018 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ