Všeobecné záväzné nariadenia 13/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2018 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ