Všeobecné záväzné nariadenia 12/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2018 o miestnych daniach na území obce

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ

Prílohy k VZN ZOBRAZIŤ